تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


حقوق شهروندی

حقوق شهروندی و مدیریت شهری

 

یکی از مطالبات جدّی مطروحه در جوامع مدنی، مبحث (( حقوق شهروندی ))  می باشد که اخیراً مورد توجه  ویژه ی صاحبنظران مسایل شهری ، اجتماعی، حقوق و ... قرار گرفته است تا آنجا که تأمین ، رعایت و اجرای آن به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جوامع بشری تلقی و تبدیل به شاخصی قابل توجه و تأثیر در بررسی کارآیی، اثربخشی و بهره وری عملکرد و رفتار سازمانی...